Polityka prywatności PPHU SORBEX B. SOREMSKI25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie  użytkowników jest dla nas bardzo ważne.

W PPHU SORBEX B. Soremski, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych - również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w  jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z Państwa Opiekunem lub Administratorem, na adres e-mail: sklep@sorbex.pl

A. Klauzula informacyjna dla Klientów

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogusław Soremski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SORBEX Bogusław Soremski, z siedzibą w 40-312 Katowice ul. Milowicka 1C.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
a) zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem tj. z upoważnionym pracownikiem działu handlowego;
b) wskazujemy dane kontaktowe Administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, adres e-mail: sklep@sorbex.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

II. PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ

1. Podczas kontaktu z państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, obejmujące wszystkie informacje konieczne celem Państwa zidentyfikowania jako konkretną osobę, stanowiące imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, zwykłego pobytu, których podanie jest konieczne, aby możliwym było zrealizowanie usług oferowanych przez Administratora.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, obsługi procesu reklamacji i gwarancji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
c) badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, obsługi proesu reklamacji i gwarancji, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e) wysyłania treści marketingowych do klientów, na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3. Podczas rejestracji w Serwisie prosimy Państwa o podanie następujących informacji:
a) imię i nazwisko,
b) adres pocztowy;
c) adres poczty elektronicznej;
d) numer telefon kontaktowego;
e) NIP,
f) hasło – proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu;
g) czy chcą Państwo otrzymywać od nas informacje pocztą elektroniczną,
4. Jeżeli dokonują Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy, zbierzemy następujące informacje:
a) informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń;
b) wybrane produkty;
c) pliki cookies i informacje na temat Państwa zachowań w sieci i historii wyszukiwania na naszej stronie internetowej;
d) szczegóły dotyczące zakupów zrobionych u nas;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Okres przechowywania danych.
a) w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7. Udostępnianie danych osobowych
a) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: podmiotom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, jak również nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów;
b) Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym w zakresie koniecznym do zrealizowania usługi;
c) W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej, zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail).
8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator, o ile nie będzie to konieczne, nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do przenoszenia danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
a) świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;
b) przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

III. COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SORBEX Bogusław Soremski z siedzibą pod adresem Milowicka 1C 40-312 Katowice,

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


IV. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.