FAQs - Najczęściej zadawane pytania

1.JAKIEGO RODZAJU GAŚNICE ORAZ JAKĄ ILOŚĆ DOBRAĆ DO BIURA?

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.04.2010 Dz. U. nr 85 poz. 553 na każde 100m2, powinno być co najmniej 2kg lub 3dm3 środka gaśniczego, aczkolwiek każda gaśnica powinna być łatwo dostępna. Z dowolnego punktu pomieszczenia nie powinno być dalej niż 30m do gaśnicy. Wiele zależy od rozkładu pomieszczeń i ich zastosowania. Jeżeli obiekt jest wielokondygnacyjny powyższe tyczy się każdej kondygnacji z osobna.

2.JAKIE HYDRANTY NALEŻY STOSOWAĆ W MAGAZYNIE/HALI PRODUKCYJNEJ?

W magazynach lub halach produkcyjnych stosuje się hydranty DN52. Jeżeli chodzi o ilość to to już jest praca dla projektanta, aby pokryć całą powierzchnię hydrantami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy obliczyć to w następujący sposób: długość węża + zasięg rzutu wody dla słabszego parametru tj. prąd rozproszony 3 m. A więc między dwoma hydrantami DN52 z wężami 20m ma być odległość max. 46 m, ponieważ (20+3)*2. Pokrycia liczy się z uwzględnieniem wszystkich przeszkód i zakrętów.

3.JAK DOBRAĆ MANOMETR?

Manometr należy wybrać uwzględniając kilka ważnych parametrów. Najważniejszy element to rodzaj medium, które ma być mierzone oraz jaka jest jego temperatura? Następnie czy medium reaguje ze stopem miedzi. Kolejno należy sprawdzić zakres mierzonego ciśnienia, uwzględniając, że manometr może mierzyć ciśnienie stale tylko do maksymalnie 70% swojego zakresu pomiarowego. Jaka jest średnica manometru, mierzona w mm. Jaki jest rodzaj przyłącza oraz jaki gwint?

4.CZYM JEST KLASA DOKŁADNOŚCI MANOMETRU?

Klasa dokładności podaje wartości graniczne błędu zakresu pomiarowego wyrażonego w punktach procentowych.

5.KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ DŁAWIK?

Do skoków ciśnienia lub w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia w mierzonym układzie.

6.JAK PRAWIDŁOWO WYBRAĆ SZAFKĘ GAZOWĄ?

Prawidłowy dobór szafki gazowej, wymusza na użytkowniku dokonania z wymiarowania licznika gazowego oraz uwzględnienia przyłącza gazowego, tak aby wszystko mogło się zmieścić w szafce. Następnie należy sprawdzić i zmierzyć miejsce gdzie ma być zamontowana szafka. Przy wyborze szafki proszę zwrócić uwagę na miejsce jej montażu (wewnątrz czy na zewnątrz budynku).

Szafki gazowe wykonywane są w dwóch wersjach: wewnętrznej i zewnętrznej.

Obie wersje różnią się sposobem ich wykonania, min. wersja wewnętrzna posiada daszek płaski, zaś zewnętrzna daszek skośny umożliwiający swobodne ściekanie wody.

Standardowo szafki wykonane są bez pleców i bez spodu.

7.RÓŻNICA MIĘDZY WYKONANIEM WEWNĘTRZNYM A ZEWNĘTRZNYM SZAFEK GAZOWYCH?

Szafki w wykonaniu wewnętrznym służą do zamontowania wewnątrz budynku. Wykonane są z blachy czarnej malowanej proszkowo. Posiadają konstrukcję o płaskim daszku

Szafki gazowe w wykonaniu zewnętrznym są zabezpieczone podkładem cynkowym w celu zwiększenia odporności na warunki zewnętrzne oraz pomalowane proszkowo. Szafka wykonana w wersji zewnętrznej posiada daszek skośny pozwalający na swobodne ociekanie wody.

8.CZY NALEŻY POSIADAĆ INSTRUKCJE BHP, PPOŻ I INNE W FIRMIE?

Tak. Każda firma jest zobowiązana do posiadania, i co więcej, umieszczenia w miejscach ogólnie dostępnych wszelakich instrukcji jej obowiązujących.

9.JAKIE INSTRUKCJE POTRZEBNE SĄ W FIRMIE?

W każdej firmie muszą znajdować się instrukcje przeciwpożarowe (PPOŻ), bezpieczeństwa higieny pracy (BHP), plan budynku, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, oznakowanie PPOŻ oraz podstawowe instrukcje użytkowania wszystkich urządzeń.

10.OD ILU OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE NALEŻY UMIESZCZAĆ/STOSOWAĆ INSTRUKCJE?

W każdej firmie należy stosować instrukcje bez względu na ilość osób zatrudnionych.

11.CZY WYMAGANA JEST APTECZKA W FIRMIE? JEŚLI TAK, TO JAKA? KTO MOŻE Z NIEJ KORZYSTAĆ?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki do udzielenia pierwszej pomocy, zgodnie z § 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650 j.t. z późn. zm.). W szczególności powinien zapewnić apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

Do obsługi punktów i apteczek, na każdej zmianie powinien być wyznaczony pracownik, który jest przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników do udzielenia pierwszej pomocy.

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, oraz łatwo dostępne.

12.JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM?

Poniżej opisujemy, krok po kroku, jak prawidłowo poruszać się i zamawiać w naszym sklepie internetowym.

1. Z pośród kategorii wybrać produkt.

2. Zapoznać się z specyfikacją produktu.

3. Jeśli produkt różni się wymiarami, zakresami, rodzajem należy wybrać odpowiednią pozycję w liście rozwijalnej/punktowej.

4. Następnie wybrać "dodaj do koszyka".

5. Po dodaniu towaru do koszyka można nadal kontynuować zakupy zgodnie z pkt 2-4.

6. Jak wszystko zostało już dodane do koszyka należy w prawym górnym rogu nacisnąć "Twój koszyk" oraz "Realizuj zamówienie".

7 Sprawdź koszyk czy wszystkie produkty, które znajdują się w nim są tymi, które chciałeś zamówić.

8. "Przejdź do realizacji zamówienia".

9. Jeżeli posiadasz konto wybierz opcję zaloguj się / jeżeli nie posiadasz konta utwórz je lub zjedź niżej i wybierz "SZYBKIE ZAKUPY". Wprowadź swoje dane adresowe/kontaktowe.

10. "Przejdź do realizacji zamówienia".

11. Jeżeli masz uwagi do zamówienia, należy je wpisać w polu poniżej wpisanych przez Ciebie danych.

12. "Przejdź do realizacji zamówienia".

13. Wybierz opcję dostawy spośród listy, która Tobie odpowiada.

14. "Przejdź do realizacji zamówienia".

15. Sprawdź czy wszystkie dane są poprawne.

16. "Zatwierdź by zakończyć zamówienie".

17. "Potwierdzam zamówienie".

13.MIĘDZYNARODOWE JEDNOSTKI MIARY.

Nazwa

Symbol

Przelicznik

Region

Pascal

Pa

1bar=100,000 Pa

-

Bar

bar

1bar=1bar

Zachodnia Europa

Kilopascal

kPa

1bar=100kPa

Australia

Megapascal

MPa

1bar=0,1MPa

Chiny

Pound per square inch

psi

1bar=14,5 psi

Północna Ameryka

Kilogram per square centimeters

Kg/cm2 or kg(f)/cm2

1bar=1,02 kg/cm2

Indie, Korea

Inch of mercury column

inHg

1bar=29,53inHg

Północna Ameryka

14.JAKĄ GAŚNICĘ WYBRAĆ DO GASZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH?

Do gaszenia instalacji elektrycznych stosuje się wszystkie gaśnice proszkowe ABC od 1 kg do 25 kg środka gaśniczego, na których na etykiecie napisano: gaśnica jest dostosowana do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V. Pod żadnym pozorem nie należy gasić urządzeń pod napięciem gaśnicą płynową.

Aby wybrać odpowiednią gaśnicę należy określić

  • Jakie maksymalne napięcie elektryczne występuje na obszarze zagrożenia pożarem.

  • Czy gaszone będą urządzenia elektryczne zawierające precyzyjne układy scalone i inne elementy elektroniczne.

  • Czy ewentualne gaszenie odbywać się będzie wewnątrz pomieszczeń, czy na zewnątrz.

  • Czy spowodowanie zanieczyszczenia proszkiem gaśniczym – chemicznie solą fosforową jest dopuszczalne i nie spowoduje uszkodzeń elektroniki.

Uwaga:

Należy pamiętać o:

  • właściwym przeszkoleniu pracowników z doboru i użycia gaśnicy,

  • właściwym umieszczeniu instrukcji gaszenia,

  • właściwym oznakowaniu gaśnicy z informacją co można gasić, a co nie.

Niewłaściwe informacje lub ich brak może spowodować wypadek porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeniem ciała, zasłabnięciem spowodowanym użyciem niewłaściwej gaśnicy w niewłaściwy sposób w niewłaściwym miejscu.

15.CZYM GASIĆ SPRZĘT ELEKTRONICZNY, BY NIE ULEGŁ ZNISZCZENIU?

Do gaszenia urządzeń elektrycznych stosuje się wyłącznie urządzenie gaśnicze typu UGS, aby uniknąć trwałego uszkodzenia sprzętu. Nie należy gasić urządzeń pod napięciem gaśnicą płynową.

Urządzenie gaśnicze układów elektronicznych znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego układów, urządzeń i podzespołów elektronicznych np. komputery, sprzęt RTV, rozdzielnie i szafy sterownicze, ponieważ dwutlenek węgla nie powoduje zatarcia ich części ruchomych.

16.MANOMETRY WYPEŁNIONE GLICERYNĄ, A BEZ WYPEŁNIENIA.

Wypełnienie gliceryną działa wytłumiająco na części i mechanizm znajdujący się wewnątrz obudowy. Dzięki czemu można zapobiec uszkodzeniu wywołanym drganiami. Manometry bez wypełnienia mają małą odporność na drgania przez co też, wskazania pomiarów nie mogą być dokładne.

17.CZYM JEST PGT ORAZ PGS?

PGT to manometry z przetwornikiem pozwalające mechatronicznie mierzyć pomiar bez zasilania zewnętrznego, lecz również wytwarzają elektroniczny sygnał wyjściowy.

PGS to manometry mechatroniczne z przetwornikiem pozwalające mierzyć bez zasilania zewnętrznego i równocześnie zapewniają funkcję przełączania.

18.JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY GAŚNICĄ ŚNIEGOWĄ GS, A URZĄDZENIEM GAŚNICZYM UGS

GS-2x to gaśnica śniegowa przeznaczona do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Gaśnica podlega corocznie przeglądowi zgodnie z przepisami oraz co pięć lat remontowi.

UGS-2x jest to urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego znajdujące szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego układów, urządzeń i podzespołów elektronicznych np. komputerów, sprzętu RTV, rozdzielni i szaf sterownicznych. Środek gaśmniczy w urządzeniu gaśniczym nie uszkadza podzespołów jak to ma miejsce przy użyciu gaśnicy proszkowej. Urządzenie gaśnicze nie musi przechodzić przeglądów, aczkolwiek warto zawsze mieć sprawne takie urządzenie.