CZYM JEST PGT ORAZ PGS?

PGT to manometry z przetwornikiem pozwalające mechatronicznie mierzyć pomiar bez zasilania zewnętrznego, lecz również wytwarzają elektroniczny sygnał wyjściowy.

PGS to manometry mechatroniczne z przetwornikiem pozwalające mierzyć bez zasilania zewnętrznego i równocześnie zapewniają funkcję przełączania.